Den bedste dag er Bedstedag!

Børneulykkesfonden arbejder aktivt for børns sikkerhed og sundhed i hverdagen, og Danica Pension arbejder aktivt for at tage hånd om deres kunder før, under og efter sygdom. Sammen ønsker vi at inspirere til øget sundhed og forebyggelse på tværs af generationer.

Vi er derfor gået sammen om at udvikle Bedstedagspakken. Pakken er et tilbud til institutioner og tager udgangspunkt i institutionernes egen bedsteforældredag. På Bedstedagen hygger børn og deres bedsteforældre sig med aktiviteter, der tager afsæt i lege fra dengang Bedste var barn, og hvor alle kan være med. Det er målet, at dagen med sine aktiviteter vil åbne op for mere bevægelse og fysisk aktivitet på tværs af generationer.

Bedstedagspakken indeholder inspiration til lege og aktiviteter – og med den bliver det nemt og ligetil at holde en Bedstedag. Med pakken følger bl.a. aktivitets- og instruktionskort til lege og aktiviteter, diplomer, invitationer, plakat og pynt til institutionen samt en pædagogisk vejledning, herunder henvisning til lærerplanstemaer. Det hele er lige til at gå til!

Se mere om Bedstedagen under "Til institutioner".

Bestil pakken her