Bedsteforældre spiller en stor rolle i mange børns liv. De bidrager med overskud, tryghed, sjov og ballade og meget mere – det givet et godt sammenhold i familien og mange hyggetimer mellem børnebørn og bedsteforældre. Og når vi tager temperaturen på forholdet mellem børnebørn og bedsteforældre, er det tydeligt, at bedsteforældre er noget helt særligt:

  • - 37 % af danske børn i alderen 0-18 år bruger tid med deres bedsteforældre en eller flere gange om ugen.
  • - Særligt i Nordjylland bruger bedsteforældre og børnebørn ofte tid sammen – 48 % ser hinanden en eller flere gange om ugen. Omvendt ser børnebørn og bedsteforældre i Region Syddanmark hinanden mindst - her er samme tal kun 32 %.
  • - Det er særligt, når børnene er små, at de bruger meget tid med deres bedsteforældre. For børn i alderen 0-2 år ser 54 % deres bedsteforældre en eller flere gange ugentligt, imens det for de 6-10-årige er 38 %.

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Børneulykkesfonden i marts 2017 på baggrund af i alt 1.004 interviews med forældre med hjemmeboende børn under 18 år.

Festlig og aktiv Bedstedag

Derfor fortjener bedsteforældrene en Bedstedag, hvor børnebørn og bedsteforældre kan hygge sig sammen i institutionen med masser af leg og sjov. Med kampagnepakken Bedstedag lægges der op til, at kaffe og kage skiftes ud til fordel for aktive lege fra da Bedste var barn – det giver med garanti masser af smil for både Bedster og børnebørn. Med i pakken er både pynt, invitationer, legehæfte mv., så det er ligetil at holde en festlig og aktiv bedstedag. Læs mere her.

Om Børneulykkesfonden

Bedstedag er udviklet af Børneulykkesfonden. Børneulykkesfonden er en non-profit organisation, der har til formål at sikre børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker gennem forebyggelse. Børneulykkesfondens ambition er at skabe en mere sikker fremtid for danske børn, både i og uden for hjemmet. Udgangspunktet er leg, der kan forbedre børns motorik og dermed også mindske antallet af alvorlige ulykker.